เตรียมตัวแข่งขัน

เตรียมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 62 ที่จังหวัดระยอง….ออกเดินทางพรุ่งนี้ค่าาาา

มี 3 ทีม…3โปรแกรม…

1. เขียน Web ด้วย Text Editor

2. เขียน Web ด้วย CMS

3. ตัดต่อภาพยนต์….

————————————————————————–